แสดงรายการการบันทึกข้อมูลของแผนกแผน
เรื่อง : ถ่ายทอดสด งานสถาปนา รร.จปร.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสด งานสถาปนา รร.จปร.
ปฏิบัติวันที่ : 5 ส.ค. 2565  เวลา : 00:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม สกศ.รร.จปร.
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สกศ.รร.จปร.
หน่วยงานรอง : -
แผนกแผนบันทึกเมื่อ : 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:15 น.
สถานะในระบบ : บันทึกรายการจากแผนกแผน แล้ว
       
แผนกปฏิบัติการ : แผนกปฏิบัติการยังไม่ได้กำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
บันทึกรายการเมื่อ : วันที่ 0 00 0000 เวลา : 00:00
สิ่งอุปกรณ์สนับสนุน  ยังไม่กำหนดการใช้อุปกรณ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุน ยังไม่กำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่สนับสนุน
ยังไม่มีภาพการปฏิบัติ