หน้าถ่ายทอดปัจจุบัน
Copy URL ที่ต้องการถ่ายทอด มาวาง ใน URL Broad Case
เปลี่ยน "watch?v=" เป็น "embed/"
URL Default :
หน้าปกติที่ต้องการแสดง ขณะไม่มีการถ่ายทอด
URL Broad Cast :
URL ใหม่ที่ต้องการถ่ายอด

ถ่ายทอด Defalut   ถ่ายทอด Link ใหม่