คลิกเลือกขนาด QR Code
คลิกเลือกขนาด QRCode ด้านล่างก่อนครับ !
แบบมีตราสัญญลักษณ์ รร.จปร.

100 px

150px

200 px

250 px

300 px

350 px

400 px
แบบไม่มีตราสัญญลักษณ์ รร.จปร.

100 px

150px

200 px

250 px

300 px

350 px

400 px