หน้าหลัก บันทึกข้อมูลสำหรับ
การรายงานประจำวัน
สืบค้น แก้ไข เพิ่ม
ข้อมูลบัญชีรายชื่อ
พิมพ์รายงาน
ประจำวัน
คำแนะนำ

 

 
สร้างรายงานการ
ปฎิบัติประจำวัน
เพิ่มฐานข้อมูล
รายชื่อผู้ปฎิบัติ
แก้ไขฐานข้อมูล
ผู้ปฏิบัติ
แก้ไขภาพถ่าย
ผู้ปฏิบัติ
VDO แนะนำ
การใช้งานระบบ

 

การสร้างรายงานการปฏิบัติประจำวัน

คลิก เมนู บันทึกข้อมูลสำหรับการรายงานประจำวัน

ดู VDO แนะนำ คลิกที่นี่