หน้าหลัก บันทึกข้อมูลสำหรับ
การรายงานประจำวัน
สืบค้น แก้ไข เพิ่ม
ข้อมูลบัญชีรายชื่อ
พิมพ์รายงาน
ประจำวัน
คำแนะนำ

 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒:๔๑ น.

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าเวรรักษาการณ์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


    

ยังไม่มีรายงานรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรุณาเลือกรายการปฏิบัติงาน จากแถบรายการด้านบน

     

User IP Address : 34.239.154.240
Visitor : 0000663