ภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
วันที่เรื่องจำนวนภาพ
1 มิถุนายน 2564ประชุมแถลงความพร้อม สอบ นตท. zoom ห้องธนบุรี  [ กยข. ] 2
23 กุมภาพันธ์ 2564ต้อนรับคณะ ห้องรัตนโกสินทร์  [ กกร.รร.จปร. ] 1
3 พฤศจิกายน 2563ตรวจสอบระบบเน็ต พัน.ร.ฯ งานสนามในพื้นที่ รร.จปร  [ กทท.รร.จปร. ] 5
28 ตุลาคม 2563ประชุมvtc กับปช.ทบ. ห้องประชุม กทท.รร.จปร.  [ กปช.รร.จปร. ] 1
27 ตุลาคม 2563ซ่อมระบบเน็ต บ้าน ดี 28 งานสนามในพื้นที่ รร.จปร  [ กทท.รร.จปร. ] 2
26 ตุลาคม 2563ประชุม MB ศปก.ทบ. ห้องประชุม บก.รร.จปร.  [ กกพ.รร.จปร. ] 2
22 ตุลาคม 2563ประชุมงานเกี่ยวข้าว ห้องประชุม บก.รร.จปร.  [ กกร.รร.จปร. ] 2
20 ตุลาคม 2563ประชุมงานนิทรรศการวิชาการ ห้องประชุม บก.รร.จปร.  [ กยข.รร.จปร. ] 2
19 ตุลาคม 2563ประชุมทำหนังสือ 905 ทรงสอนครบ 40 ปี ห้องประชุม บก.รร.จปร.  [ กยข.รร.จปร. ] 2
7 ตุลาคม 2563ประชุมนขต 1/64 ห้องประชุม บก.รร.จปร.  [ กกพ.รร.จปร. ] 2
จำนวน 24 รายการ แสดงผลหน้าละ 10 รายการ
| 1 | 2 | 3