รายการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 12 งาน  
ลำดับวันที่ / เวลาหน่วยสถานที่เรื่องหมายเหตุ
101/08/2565
15:30
-กกพ.ห้องรัตนโกสินทร์ซ้อมงาน 5สิงหา 
202/08/2565
13:00
-กกพ.ห้องประชุม บก.รร.จปร.ประชุมบริหารความเสี่ยง 
303/08/2565
15:30
-กกพ.หอประชุม รร.จปร.ซ้อมงาน 5สิงหา 
403/08/2565
13:00
-กกพ.ห้องประชุม บก.รร.จปร.แถลงความพร้อม 5สิงหา 
503/08/2565
12:30
-กปชห้องประชุม กทท.รร.จปร.Google meet กปช. 
604/08/2565
13:00
-กยข.ห้องประชุม กทท.รร.จปร.Google meet กยข. 
704/08/2565
08:30
-กกพ.ห้องประชุม บก.รร.จปร.นขต.ทบ. 
805/08/2565
12:30
-กกพ.หอประชุม รร.จปร.งานรั้วแดงกำเเพงเหลือง/มุฑิตาจิตอาจารย์ 
905/08/2565
00:00
-ห้องประชุม สกศ.รร.จปร.ถ่ายทอดสด งานสถาปนา รร.จปร. 
1005/08/2565
06:30
-กกพ.ห้องรัตนโกสินทร์งานวันสถาปนา รร.จปร. 
1111/08/2565
08:00
-กกพ.ห้องประชุม บก.รร.จปร.ประชุม นขต.รร.จปร. 
1212/08/2565
00:00
-หอประชุม รร.จปร.วันแม่แห่งชาติ 
 

ลำดับนามหน่วยจำนวนครั้งร้อยละแสดงผลด้วยกราฟแท่ง
1หอประชุม รร.จปร.325.00
2ห้องประชุม สกศ.รร.จปร.18.33
3ห้องประชุม บก.รร.จปร.433.33
4ห้องรัตนโกสินทร์216.67
5ห้องสุโขทัย00.00
6ห้องศรีอยุธยา00.00
7ห้องธนบุรี00.00
8ห้องประชุม กทท.รร.จปร.216.67
9ห้องโล่ห์ หอสมุด รร.จปร.00.00
10หอสมุด รร.จปร.00.00
11งานสนามในพื้นที่ รร.จปร00.00