ปฏิทินสำหรับ นขต.รร.จปร.

 


รายการปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 12 รายการ
 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 
1
• ซ้อมงาน 5สิงฯ
2
• ประชุมบริหารฯ
3
• Google meet ฯ
• แถลงความพร้อฯ
• ซ้อมงาน 5สิงฯ
4
• นขต.ทบ.ฯ
• Google meet ฯ
5
• ถ่ายทอดสด งาฯ
• งานวันสถาปนาฯ
• งานรั้วแดงกำฯ
6
7
8
9
10
11
• ประชุม นขต.รฯ
12
• วันแม่แห่งชาฯ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31