ปฏิทินสำหรับ นขต.รร.จปร.

 


รายการปฏิบัติงาน เดือน กรกฏาคม 2565 จำนวน 41 รายการ
 
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
     
1
• แถลงแผน รออ.ฯ
2
3
4
• Vtc ศปก.ทบ.ฯ
• ประชุมบำเหน็ฯ
• ประชุมมาตรากฯ
5
6
• นขต.ทบ.ฯ
7
• นขต.รร.จปร.ฯ
• Google meet ฯ
8
• ประชุมกรมฝ่าฯ
9
10
• ไหว้ครูดนตรีฯ
11
• Vtc ศปก.ทบ.ฯ
• แถลงความพร้อฯ
• บันทึก ผบ.รรฯ
12
• ประชุมเร่งรัฯ
• ประชุมนขต.ทบฯ
• กกพ.Vtc ฯ
• ประชุมบำเหน็ฯ
• Zoom จังหวัดฯ
13
• สนามกอล์ฟ ฯ
14
15
16
17
18
•Vtc ศปก.ทบ.ฯ
•นขต.รร.จปร.ฯ
•Google Meet ฯ
•ประชุมบำเหน็ฯ
19
•ประชุมสหกรณ์ฯ
•vtc zoom กกพฯ
•ซ้อมงาน 5สิงฯ
20
•Vtc ทบ.จปร ชฯ
•แถลงแผน รออ.ฯ
•Zoom จัดงานเฯ
•ประชุมสหกรณ์ฯ
21
•Vtc Zoom สอบฯ
•ซ้อมรับ นตท.ฯ
22
•ซ้อมงานรั้วแฯ
23
24
25
• รับคณะ นตท.ฯ
• Vtc ศปก.ทบ.ฯ
• Vtc Zoom กยขฯ
• ประชุมสหกรณ์ฯ
26
• ประชุมเร่งรัฯ
• รับคณะจก.สม.ฯ
• ซ้อมงานรั้วแฯ
27
• Vtc meet งบปฯ
• บรรยาย (ผู่ชฯ
28
29
30
31